You are here: Головна Публікації в пресі Високоефективний мікробіологічний біопрепарат КЛЕПС

КЛЕПС - серія мікробіологічних препаратів

Застосування КЛЕПС

Високоефективний мікробіологічний біопрепарат КЛЕПС

 

Наука за роки незалежності зробила потужні кроки до вивчен­ня та вирішення питання біологізації землеробства. Вченими мікробіологами і фізіологами була показана провідна роль мік­роорганізмів у мінеральному живленні рослин.

В здоровому грунті, який характе­ризується нормальною мікрофлорою, відбувається нормальне живлення, і рослина реалізує свій генетичний по­тенціал. Але, оскільки здорових ґрунтів у нас дуже мало, проблема забезпечен­ня рослин пристойними умовами щодо мікробного оточення стає глобальною. Відновити родючість ґрунту шляхом внесення гною в нинішніх умовах - справа трудомістка і дуже дорога. До­цільніше та дешевше використовувати для цього біологічну систему землероб­ства із застосуванням біотехнологій. Мікробіологічні препарати (біодобрива, біопестициди, біорегулятори розвитку рослин) мають таку ж дію на рослину, як і хімічні засоби, але на відміну від них, не забруднюють збіжжя, ґрунти та довкілля.

Біопрепарат КЛЕПС® (препарат), дія якого базується на властивостях бактерій виконувати функції агрохімікатів, відповідає сучасним вимогам біотехнологій, спрямован на вирощування екологічно чистих продуктів, підвищення вмісту гумусу та  забезпечення високого та стабільного рівня сільгоспвиробництва.

Особливість та новизна цього препа­рату полягає в тому, що в його основі лежать корисні для росли­ни та безпечні для людини і природи генетично не модифіковані ендефітні бактерії, які здатні заглиблюватися всередину тканин рослини та зосереджуватися в міжклітинному просторі. Ці бактерії, разом з елементами мінералу цеоліт, стимулюють розвиток рослини і на протязі усього вегетаційного періоду постачають їй азот, біологічно активні речовини, фітогормони, вітаміни тощо. Крім того, ними компенсується в  певній мірі дефіцит у грунті мікроелементів та інших поживних речовин.   Застосування препарату відповідно вимогам технології фірми виробника, в повному обсязі (інокуляція насіння та обробка по вегетації), дає можливість споживачам препарату заощадити до 70% азотних міндобрив. Водночас, бак­терії препарату і мікроелементи мінералу цеоліт працюють і як сти­мулятори росту. При  застосуван­ні препарату підвищується енергія проростання інокульованого насіння, активізується розвиток кореневої системи і рослини в цілому, прискорюються біологічні процеси, в тому числі цвітіння і до­зрівання. В свою чергу, розвинена ко­ренева система позитивно впливає на здатність озимих культур до зимівлі, а в умовах дефіциту вологи, на стійкість їх до посушливих умов.

Дуже важливою особливістю пре­парату є його захисна спро­можність. Заповнивши екологічну нішу всередині рослини, бактерії за­хищають її від вторинної інфекції і не допускають патогенні мікроорганізми до її інфікування протягом усього ве­гетаційного періоду. Бактерії препара­ту за будь-яких погодних умов завжди присутні в рослині і діють на рослину, створюючи у неї системний захист від збудників патогенної мікрофлори Це дає можливість значно підвищити імунну систему рослини і при нормаль­ному фітосанітарному стані посівного матеріалу, не застосовувати хімічних протруйників. Рівень захворюваності рослин на аскохітоз, корінчасту іржу, кореневі гнилі, фузаріоз, гельмінтоспоріоз і таке інше знижується, але, на відміну від протруйників, бактерії препарату не отруюють зерно і грунт, а діють на рослину, викликаючи у неї системний захист від збудників захво­рювання.

Також необхідно звернути увагу на позитивний вплив препарату на захист рослин не тільки від гриб­кових захворювань, а і бактеріальних, які в останні роки (особливо у 2009), у зв'язку з погодними умовами та низ­кою інших причин, завдали відчутної шкоди сільськогосподарським виробникам. Якщо грибкові захворювання піддаються лікуванню фунгіцидами, то вірусні захворювання такі як мікоплаза, карликовість ячме­ню потребують особливого підходу. Бо­ротися з вірусними хворобами потріб­но, в першу чергу шляхом підвищення імунної системи рослини, ендофітного та екзофітного їх захисту. В основі біопрепарату КЛЕПС лежать ендефітні бактерії. Спроможність бактерій про­никати в середину рослини, займати міжклітинний простір та зміцнювати імунну систему створює умови, які запобігають її бактеріальному захво­рюванню. Тому на посівах, де застосо­вувався КЛЕПС по зерну та вегетації, захворюваність була мінімальною або відсутньою зовсім, в залежності від агрокліматичних умов.

Препарат також доцільно викорис­товувати для обробки рослин в пе­ріод вегетації. Ця операція підсилює енергію росту. покращує кущіння та якісні показники урожаю. При необхідності. цю операцію найбільш раціонально проводити разом з гербіцидами або інсектицидами. з якими препарат сумісний.

Також слід відзначити, що постійне застосування препарату веде до зменшення хімічного навантаження на грунт, а згодом і до його відродження. Крім того, на територіях, забруднених важкими металами (ВМ) та радіонуклідами, це застосування  веде до їх оздоровлення.  Мікроорганізми препарату виробляють такі механізми у навколишньому середовищі, які приводять до зменшення їх надходження у надземну вегетативну частину рослини і зерно, а збільшення накопичення ВМ та радіонуклідів в корінні згодом веде до оздоровлення забруднених ними земельних угідь.

Досвід споживачів препарату свід­чить, що своєчасна обробка рослин по вегетації у найбільш відповідальні пе­ріоди розвитку рослин дає позитивні результати та суттєво впливає на врожайність та  характер сільськогосподарської продукції. Так, для озимої пшениці та ячменю перше весняне біологічне підживлення рос­лин рекомендовано проводити як найраніше - у фазі весняного кущіння. Друге підживлення, рекомендовано проводити у фазу виходу рослини в трубку – прапорцевого листа. При потребі можна робити третє під­живлення, фазу молочної стиглості та наливу зерна.

Для прикладу, у фермерських госпо­дарствах, де обробка в найбільш відповідальний період росту рослин (для зернових культур - по вегетації) про­водилась двічі, мали високі результа­ти. Приріст врожаю становив 30-35%, залежно від сорту, а показни­ки по клейковині та білку відповідали другому класу.                                                       

Біопрепарат КЛЕПС® - універсальний препарат. Його можна використову­вати при вирощуванні практично усіх культур. При його застосуванні немає потреби в закупівлі отрутохімікатів та стимуляторів росту. Крім того, завдяки азотфіксуючим бактеріям значно  знижується потреба в азотних добривах. Витрати на придбання препарату значно менші, ніж це потрібно для придбання рівно­цінних по ефекту агрохімікатів. Для обробки насіння та вегетуючих рослин при застосуванні препарату викорис­товуються мікродози. Так, для обробки 1 т насіння зернових культур потріб 60 мл препарату, при цьому середня ціна гектарної норми становить (перед­посівна обробка) біля 40 грн. А ще слід додати, що такі малі дози не потребують складських приміщень та витрат на транспортування.

Препарат ефективно впли­ває на розвиток таких сільгоспкультур, як зернові, технічні, круп'яні, овочеві та інші. У результаті оптимізації азот­ного живлення, регуляції росту та по­передження захворювань урожайність с/г культур підвищується до 30%, а овочевих до 40% і біль­ше.

Сучасна технологія застосування біопрепарату КЛЕПС від фірми виробника, яка базується на позитивному досвіді його постійних споживачів, дає необхідну інформацію для її втілення у сільському господарстві. А чітке та послідовне дотримання її в повному обсязі (інокуляція насіння та обробка рослин по вегетації), дає можливість аграріям гарантовано отримувати високі та якісні врожаї, рівень яких близький до рівнів урожаїв отриманих за технологіями інтенсивного вирощування с/г культур

 

Для партнерів


Поддержка сайта